Remedial Teaching

Tijdens een intake gesprek wordt samen met het kind/de jongere het leerprobleem omgezet in een hulpvraag en een duidelijk en haalbaar doel. Dit doel kan liggen op het gebied van rekenen, taal of begrijpend lezen, maar ook op de concentratie of de werkhouding.

Gedurende 5 weken wordt stap voor stap gewerkt naar het doel, waarbij de coach zorgt dat het materiaal en de gebruikte methode goed aansluit op de leerstijl van de jongere.

Indien nodig  overlegt de coach met de leerkracht van het kind en voert hij een observatie uit. 

Het kind krijgt handvatten en huiswerk mee, waardoor het proces van leren wordt versneld.

 

Vervolglessen kunnen worden afgestemd naar behoefte en worden in overleg met de ouders ingezet.

 

Remedial teaching kan gegeven worden op alle vakken die op de basisschool gegeven worden. Technisch en/of begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling. Hierbij sluit de remedial teacher aan op de methode en de manier waarop het kind de stof op school aangeboden heeft gekregen, maar er kunnen daarnaast ook nog andere hulpmiddelen ingezet worden om het kind te helpen.

Ook bij het leren speelt het zelfvertrouwen een grote rol. Hier zal spelenderwijs ook aandacht aan worden besteed in de vorm van oefeningen en spelletjes.