Welkom bij Kansenrijk


Waar kan ik u mee helpen?

Heeft uw zoon of dochter een probleem op school of thuis ? Is het een leerprobleem en/of heeft het te maken met de sociale omgang, of heeft het kind zelf last van bepaalde gevoelens? In mijn praktijk coach ik kinderen met leer-, gedrag-, en/of emotionele problemen. Mijn aanpak is gericht op het zoeken naar kansen en mogelijkheden.

 

Ik bied coaching wanneer het gaat om een gedrags- en/of sociaal/emotioneel probleem. Ik bied remedial teaching wanneer het gaat om een leer- en/of concentratieprobleem.

In een paar weken tijd, wordt het probleem omgezet in een kans en is er voldoende vaardigheid ontwikkeld om met het probleem om te gaan. Het probleem is omgezet in een kans!

 

Hiernaast bied ik kinderen in verschillende leeftijdscategorieën kinderyoga aan. Kinderen met of zonder probleem zijn van harte welkom!

Kinderyoga


Ook voor kinderen is het beoefenen van yoga bevorderend voor de gezondheid en de concentratie!

En daarnaast is het heel erg leuk en ontspannend om te doen!  Yoga wordt gegeven aan verschillende leeftijdsgroepen met als doel om kinderen zich zowel lichamelijk als geestelijk sterker te voelen. Naast het ervaren van rust wordt ook kracht en balans gevonden in lichaam en geest. Natuurlijk worden de werkvormen aangepast aan de leeftijdsgroep!


Kindercoaching


Zit een kind niet lekker in zijn vel? Worden er negatieve gevoelens ervaren als angst, verdriet, onzekerheid? Door een traject te volgen van ongeveer 6 weken wordt een kind/de jongere gecoacht om vanuit zijn eigen kracht te gaan leven en voelt hij zich zelfverzekerder en sterker in het leven staan.


Remedial Teaching


Wanneer het kind/de jongere problemen ervaart met bepaalde leerstof, kan het kind geholpen worden door een andere manier van leren aangeboden te krijgen, met ander materiaal en een andere benadering.  Ook hier speelt zelfvertrouwen een grote rol.

De remedial teacher haalt alles uit kast om de leerstijl te ontdekken die bij het kind past en zoekt hier de juiste benaderingswijze bij.


Onderwijsondersteuning


In het kader van het Passend Onderwijs, hebben kinderen soms een ander aanbod nodig in de klas. Het samenwerkingsverband zoekt samen met ouders, de intern begeleider, de gezinsspecialiste en de leerkracht naar mogelijkheden om het kind te helpen in de klas. Dit kan op het gebied van het leren zijn maar ook op het gebied van het gedrag en/of de zelfredzaamheid. Kansenrijk kan hulp bieden ter ondersteuning in de klas voor het kind of de leerkracht. Wordt er iemand gezocht die onderwijs op maat kan geven, of moeten de onderwijsbehoeften nog in kaart worden gebracht? 

Kansen liggen er, ze moeten alleen worden gezien en benut. En worden geïmplementeerd. Ook hier kan kansenrijk ondersteuning en begeleiding bieden.
Kindercoaching en remedial teaching worden aangeboden in een Pakket, bestaand uit: 

1 kennismakingsgesprek, 1 intakegesprek, een vastgesteld aantal coaching/lessen, een tussentijdse evaluatie, een eindevaluatie en het gebruiksmateriaal. Hierna zijn losse lessen mogelijk. 

 

Kinderyoga-lessen zijn te volgen als losse lessen of met een strippenkaart van 10 keer.

 

Onderwijsondersteuning/coaching  is maatwerk, en wordt geheel afgestemd op de behoefte van de leerling en/of de school.