Kindercoaching


Soms zit een kind niet goed in zijn vel. Hij of zij heeft  last van (faal)angst, voelt zich gepest, voelt verdriet, ervaart onvoldoende sociale contacten, ervaart stress etc.  Dit kan zich uiten in een negatief gevoel en zelfbeeld. Woedeaanvallen, weer in bed plassen, veel huilen, kan hiervan het gevolg zijn. Zo’n kind wil je graag helpen, maar hoe? Op school is er vaak niet genoeg tijd en ruimte om het kind eens apart te nemen en voor een bezoek aan een psycholoog zijn de problemen ‘te licht’ of is de wachttijd te lang. Een kindercoach kan het kind helpen om weer op het goede spoor te komen. Met ongeveer vijf sessies pakt het kind de draad weer op en voelt hij zijn eigen kracht weer.

 

Wat doet de kindercoach?


Zoals het woord al zegt: zij coacht kinderen. Coachen betekent in dit verband begeleiden. De kindercoach gaat samen met het kind kijken wat het zou kunnen doen om zich weer beter in zijn vel te voelen. Het bijzondere is dat het kind vaak zelf wel weet wat het zou kunnen doen. Het steuntje in de rug door de kindercoach, helpt het kind om die stappen te zetten die nodig zijn.

Doel van de sessies


Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn eigen kracht te zetten. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het beter met problemen omgaan. Uiteraard moet het probleem - de hulpvraag - duidelijk worden en vanaf dat moment wordt er gewerkt aan oplossingen. Het kind heeft de oplossingen al in zich. De kindercoach helpt het kind om deze aan de oppervlakte te krijgen. 

 

Mocht de problematiek dusdanig zijn dat het kind meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan verwijst de kindercoach door. Dat zou een arts, psycholoog o.i.d. kunnen zijn.

Wat is de werkwijze?


Dit verschilt per kind. De kindercoach voert altijd eerst een intake gesprek met liefst beide ouders en natuurlijk zeker ook met het kind. Aan de hand van een ingevulde vragenlijst gaat de kindercoach eerst met de ouders in gesprek. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk geformuleerd. Hierna volgt een intakegesprek met het kind.

 

De kindercoach probeert de hulpvraag van het kind zo helder mogelijk te krijgen. Mochten beide hulpvragen verschillen, dan staat de hulpvraag van het kind centraal. Indien nodig kan er een gesprek plaatsvinden met de leerkracht/docent of de huisarts. Als de hulpvraag duidelijk is, maken we een plan zodat we systematisch naar het doel toewerken. Gedurende 5 sessies wordt naar dit doel gewerkt. Dit is meestal een verandering in denken, voelen en gedrag.

 

De kindercoach en het kind bepalen samen wat er tijdens de sessies gedaan wordt om het doel te bereiken: gesprekjes, spelletjes, rollenspel, knutselen, tekenen of schilderen, een boek lezen, wandelen…etc. Dit is afhankelijk van de wensen en interesses van het kind. De kindercoach heeft allerlei werkvormen en materiaal ter beschikking om met het kind te werken aan het zelfvertrouwen, het voelen van kracht en het kunnen sturen van gedachten.  

 

Tijdens een intake gesprek wordt de hulpvraag vastgesteld, samen met de ouders/opvoeders en het kind/de jongere. Het programma wordt vastgesteld en besproken met het kind en de opvoeders.

In 5 sessies wordt naar de oplossing van het probleem gewerkt, door enerzijds vaste elementen van een training te doorlopen, anderzijds door individuele leerervaringen toe te voegen aan de sessie.

Na 5 sessies volgt de eindevaluatie, waarin vastgesteld wordt in hoeverre de hulpvraag is beantwoord.

 

Tussentijds evalueren vindt plaats na de 2e of 3e sessie.